Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra

Opiekunami w Żłobku Pomniku Matki Polki są osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego , pedagoga opiekuńczo- wychowawczego.

Są to osoby z wykształceniem wyższym o kierunku:

oraz z wykształceniem podyplomowym o kierunku:

Skład personelu zatrudnionego w Żłobku PMP jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka. Jeden opiekun sprawuje opiekę w żłobku nad:

Celem nadrzędnym kadry Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, ze szczególną uwagą na wspieranie rozwoju małego dziecka i aktywne działania prozdrowotne.

Brak opisu obrazka
Wersja XML